Przygotowanie plików do druku

Przyjmujemy do druku wyłącznie pliki PDF w standardzie PDF/X:1a

Na chwilę obecną wszystkie aplikacje służące do przygotowania plików do druku (InDesign, QuarkXPress, CorelDraw) potrafią zapisywać pliki w tym standardzie.

Standaryzowany plik PDF/X-1a to plik PDF w którym:

  • wszystkie użyte fonty są osadzone
  • wszystkie użyte kolory opisane są w przestrzeni CMYK lub są opisane jako kolory dodatkowe (SPOT)
  • nie dopuszcza się użycia kolorów w przestrzeni barwnej RGB lub Lab
  • są zdefiniowane ustawienia trappingu
  • wszystkie przeźroczystości są spłaszczone
  • plik jest zgodny odpowiednio z Acrobat 4.0 (PDF/X-1a:2001) lub Acrobat 5.0 (PDF/X-1a:2003)
  • rozdzielczość map bitowych kolorowych jest nie mniejsza niż 300 dpi, a monochromatycznych 1200 dpi,
  • MediaBox, TrimBox i ArtBox są zdefiniowane

Dodatkowo istotne elementy projektu (teksty, loga itp) powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum
3 mm, a w projekcie powinny być uwzględnione spady – przynajmniej po 3 mm z każdej strony.

Prosimy pamiętać o właściwych ustawieniach koloru (Color Settings) – w Europie posługujemy się profilami Coated Fogra39 (ISO: 12647:2-2004) dla druku na papierach powlekanych i Uncoated Fogra29 (ISO: 12647:2-2004) dla podłoży niepowlekanych.

KORIAN.pl

KORIAN - Janusz Korczak
Wszelkie prawa zastrzeżone
ADRES

34-122 Wieprz
ul. Biała Droga 111
KONTAKT

Tel. 508 141 020, 883 755 025
e-mail: korian@korian.pl
KORIAN © 2004-2020 Napisz do nas